Tüm siparişlerde kargo alıcıya aittir. Kargo büyüklüğüne göre ücret değişmektedir. Tüm ürünlerde kargo yapılma zamanı yer almaktadır.

Sağlığınız için varız...
Sağlığınız için varız...
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

AKUA SAGLIK Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Akua Sağlık Medikal Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (AKUA SAGLIK) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenmesinin hukuki nedenleri ve haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla uyguladığımız politikamızı sizlerle paylaşmak isteriz.

Kişisel verileriniz, AKUA SAGLIK’ın ürün ya da hizmet satışını, kurulumunu vb. satış sonrası eğitimini, teknik desteğini yerine getirmesi, AKUA SAGLIK’ın müşterisi olmak, bayisi olmak ya da sadece duyurularından haberdar olmak için üyelik alınması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, bayi satış işlemleri, üretim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetleri ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi, kargo/lojistik işlemlerinin uygulanması, internet sitelerinden yararlanılabilmesi, üretilen / geliştirilen ürünlerden yararlanılabilmesi, bunların iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilmesi, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, size özel kampanya ve reklam bildirimleri, müşteri, bayi, üyelik vs sözleşmelerinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi, insan kaynağı yönetiminin AKUA SAGLIK tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, iş ilişkisi kurulan kişi, firma ya da kurumun hukuki emniyetinin sağlanması, burada yazılan işlemlerin AKUA SAGLIK’In ilgili birimi ya da anlaşmalı bayileri aracılığı ile gerçekleştirilmesi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu politikamızın ikinci paragrafında yazılan amaçlar çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca, yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan şube/lerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, anlaşmalı bayilerimize, iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, danışman şirketlere, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine, barındırma hizmeti sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, hukuk bürolarına, kargo/lojistik firmalarına, sosyal medya mecralarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, iş bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve ilgili kanunun / mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

AKUA SAĞLIK kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve saklamasını sağlamak amacı ile gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder. AKUA SAĞLIK kişisel verilerinizi iş bu politika metninde geçen işleme amacı dışında işlemeyecek, saklamayacak ve açıklamayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi gereği Veri Sahibi olarak haklarınız:

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi olarak, bu kanunun uygulanması ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak Kazım Dirik Mh. Sanayi Cd. No: 80 Bornova / İZMİR adresine, info@akuasaglik.com kayıtlı elektronik posta adresine ya da AKINSOFT sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile info@akuasaglik.com adresine iletmeniz halinde otuz (30) gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Taleplerde veri sahibinin TC kimlik numarası, adı, soyadı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve talep içeriğinin veri sahibinin imzası ile birlikte bulunması zorunludur. Sonucun iletilmesinde bir maliyet oluşması durumunda,  AKUA SAGLİK’ın mevzuatın ön gördüğü ücret tarifesi üzerinde ücret talep etme hakkı saklıdır.


 

E-BÜLTEN ! YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et